28. august 2019

Skoleskyss

Hei jeg er 13 år. Har akkurat startet på ungdomsskolen. Jeg har ca 3,5 km til skolen. Jeg bor slik til at jeg må sykle eller gå 1,3 km før jeg tar bussen til skolen. Vegen ned til meg/ oss er smal, veldig svingete og uten fortau. Det er et stort firma som er i enden av vegen vår. De som jobber der og de som kjører for og hente varer og leverer varer kjører dessverre veldig fort forbi meg når jr til og fra bussholdeplassen. Jeg lurer på om jeg kan søke om å bli hentet hjemme. Jeg er REDD for å gå / sykle til og fra skolen
Hilsen Ingrid

Hei, og takk for spørsmålet ditt!

Det er leit å høre at du er bekymret for tryggheten på skoleveien din.
Du har 3,5 km til skolen – det er litt for kort til at du har rett på vanlig skoleskyss. I opplæringsloven står det at barn på ungdomsskolen har rett på skyss når skoleveien er mer enn 4 km.

I opplæringsloven står det også at barn og ungdom som har ekstra farlig eller vanskelig skolevei kan få skyss selv om veien er kortere. Det er kommunen din som bestemmer om skoleveien er ekstra farlig. Vi anbefaler at du snakker med foreldrene dine om dette og at dere kontakter kommunen dere bor i hvis dere mener at veiene er farlig.

Her er lenker til opplæringsloven og til Trygg trafikk i tilfelle du og dine foreldre vil lese mer om hvilke regler som gjelder for skoleskyss:

OPPLÆRINGSLOVEN

TRYGG TRAFIKK

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv