6. august 2019

Skoleplass

Hei,
Jeg kom ikke inn på noen av mine 3 første skoleplass ønsker, men fikk plass på en skole 3 timer unna jeg ikke hadde søkt…
Hva kan jeg gjøre nå? Kan jeg ringe skolene i nærheten og spørre om de har plasser?

Hei,

Vi forstår at du har lyst til å få en skoleplass nærmere der du bor.

Du har rett til å få plass på en videregående skole i fylket du bor i. Dersom du ønsker å få plass på en annen skole, så bør du ta kontakt med inntakskontoret i fylket du bor i. Forklar dem situasjonen din og hør om de kan hjelpe deg litt videre.

Vi håper dette ordner seg.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv