29. mai 2020

Skolepersonalet

Hei, jeg bare lurer på om det er lov for skolepersonalet å klappe en elev på skuldra eller noe lignende under korona tiden. Læreren kom bort istad og begynte å snakke med meg itilleg til at hun kom veldig langt opp i ansiktet mitt. Etter at ho var ferdig med samtalen klappet hun meg på skuldra og jeg sa ifra om at det var corona smitte. hun holdt seg ikke en meter fra meg. Hun tok på meg i tillegg. Er dette lov?

Tema: Korona Skole

Hei!

I utgangspunktet skal man holde en meters avstand og ikke ta på hverandre. Samtidig skal læreren ta vare på elevene sine og vise omsorg. Da kan det noen ganger være lov å ta på dem. Men da er det også viktig å vaske hendene.

i reglene om smittevern i skolen står det:

  • Håndhilsning og klemming bør unngås.
  • Unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre.
  • Elevers behov for omsorg må ivaretas. Vask hender etter fysisk kontakt.

Hvis du synes det blir for mye kontakt, er vårt råd at du sier i fra til læreren eller noen andre voksne på skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv