13. november 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Skolen bry seg ikke om fylkesmann

Skolen jeg går på bryr seg ikke om vetak fra fylkesmannen. Jeg har blitt mobbet i 4 år. Skolen hevnet seg ved å melde fraværet mitt til BV. Jeg tørr ikke gå på skolen. Hva kan jeg gjøre?

Tema: Mobbing Skole

Hei!

Så bra at du skrev til oss om at skolen din ikke følger opp vedtaket fra Fylkesmannen. Det har ikke skolen lov til. Da kan Fylkesmannen gi skolen din en tvangsmulkt, som er en bot. Fylkesmannen kan bestemme at kommunen må betale helt til skolen har oppfylt vedtaket fra Fylkesmannen.

Derfor er det viktig at du sier ifra til Fylkesmannen, dersom skolen ikke følger opp vedtaket fra Fylkesmannen. Du kan også si ifra om du ikke synes at tiltakene virker godt nok. Du kan ringe dem selv. Eller du kan skrive til dem. Eller du kan be foreldrene dine om å si ifra. Ringer du dem selv, må Fylkesmannen snakke med deg. De må høre på deg, og de må legge din opplevelse til grunn. Sammen kan dere bli enige om hva skolen må gjøre for at du skal få det bra.

Som hovedregel skal skoler si ifra til barnevernet dersom en elev blir borte fra skolen over lang tid. Hvis skolen vet at du er borte på grunn av mobbing, så kan de fremdeles kontakte barnevernet, men da for å få hjelp til å løse saken. Mobbing kan føre til at en trenger mer hjelp en stund. Noen ganger trenger foreldre råd om hvordan de kan hjelpe barnet sitt når det har blitt mobbet og ikke lenger vil gå på skolen. Da kan barnevernet være en god støtte for familien.

Vi håper du sier ifra til Fylkesmannen, sånn at du kan få hjelp. Du må gjerne skrive tilbake til oss om hvordan det har gått.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv