17. desember 2019

Skolemiljøutvalg

Skolen og foreldrene vil ha et kvarter for de voksne hver gang i skolemiljøutvalget. Har de rett til det?

Hei,

I utgangspunktet skal både ansatte på skolen, foreldre og elever behandles på lik måte i skolemiljøutvalget. Det finnes likevel noen regler som sier at elever ikke kan være med i møtene hele tiden. Hvis skolemiljøutvalget skal gå igjennom saker som er taushetsbelagt, det vil si saker som er private og ikke skal deles med alle, så skal ikke elevrepresentantene være til stede.

Utdannings direktoratet har laget et hefte som heter Skolemiljøutvalg. På side 10 vil du finne litt mer informasjon om dette.

Det er et spørsmål om Skolemiljøutvalget skal sette av et kvarter hver gang til å snakke om ting elevene ikke kan være med på. Det er flertallet i utvalget som bestemmer hvordan tiden skal brukes. Elever og foreldre har flertall tilsammen, så dersom dere er enige om at dette er å bruke tiden feil kan dere endre på dette.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv