20. oktober 2018

skolehelsetjenesten

Hei! jeg har gått på videregående skole i to år nå, og opplevd at helsesøster aldri er tilgjengelig. jeg vet at hun ikke skal være her hver dag, men også de dagene hun bør være på jobb, er det alltid noe i veien. dette er noe elevene har diskutert lenge om, og det preger hverdagen vår. jeg vet at vi har rett på skolehelsetjeneste, men hva skal vi med det når den ikke er tilgjengelig? hva kan jeg gjøre?

Hei!

Det er et problem at det er vanskelig å klage på skolehelsetjenesten. Det er mange elever i norske skoler som opplever det samme som deg.

Vi foreslår at du kontakter Pasient- og burkerombudet i Oslo. De kan både gi deg nærmere informasjon om rettighetene dine og hjelpe deg med å si fra til kommunen om at tilbudet er for dårlig.

Hvis det ikke hjelper kan du kontakte oss igjen, så skal vi forsøke å hjelpe deg videre.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv