18. september 2018

Skolebytte

Hei, pappa sier jeg må bytte skole og det er uaktuelt for meg, jeg får ikke være Hos mamma så mye, og mamma bor i skolekretsen der min nåværende skole er. Pappa har flyttet til skolekretsen til en Annen skole og sier jeg må bytte skole, det eneste stedet jeg kan være meg selv er på skolen, så skal han ta fra meg det og. Har jeg rett til å være med og bestemme hvilke skole jeg skal på?

Hei!

I Norge er det slik at barn vanligvis får plass på den grunnskolen som ligger nærmest der de bor. Frem til du er 15 år, så er det foreldrene dine som bestemmer hvilken skole du går på. De må da sende inn en søknad til rektor eller skolekontoret i kommunen.

Det er kommunen som bestemmer hvilken skole du skal få plass på. For at du skal kunne bytte skole må det være plass til deg på den nye skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv