22. januar 2019

skole rettigheter

hei, har elever rett til og få vite om de har fått anmerkning? vi har hatt diskusjon i klassen hvor lærerne har sagt nei. hvordan skal vi da kunne forbedre oss, om vi ikke får beskjed?

Hei!

Vi mener læreren din må fortelle den som har fått en anmerkning om det.

Læreren din kan gi deg anmerkninger dersom du har gjort noe som ikke er lov etter skolens ordensreglement. Anmerkningen er en reaksjon på det du har gjort. For at anmerkningen skal fungere for den som har fått den, må de få vite om den.

Det at dere får informasjon om anmerkningen, vil være viktig for at dere skal lære hva som er lov og ikke på skolen.

Om dere opplever at læreren deres skriver anmerkninger som dere ikke får vite om bør dere ta det opp med noen i skolens ledelse, for eksempel rektor eller inspektør. Dere kan også be elevrådet om å ta det opp med skolens ledelse.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

Spørsmålsarkiv