6. desember 2018

Skole prosjekt: Hvorfor har vi lekser?

Hei! Jeg lurer på hvorfor vi har lekser og ikke lenger skole dag? Likte dere lekser da dere var liten?

Tema: Skole

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

Det er flere som mener at barn og unge bør ha lekser fordi det gjør at elever lærer på en bedre måte. Lekser som gis skal først og fremst være en repetisjon av noe elevene har lært på skolen.

Noen skoler har valgt å ikke gi elevene lekser. De mener at elevene lærer like godt eller bedre av det. Du kan lese mer om denne skolen i lenken som vi har satt inn under.

Vi mener det er viktig at elevene deltar aktivt i å bestemme hvordan både arbeidet på skolen og arbeidet med lekser skal legges opp. Du har nemlig krav på lekser som er tilpasset deg og da må elevene også være med å bestemme «hva som passer».

Vi har skrevet litt mer om lekser og hvordan elevene skal være med å påvirke på våre nettsider. Lenke til nettside om lekser.

Det er flere som ønsker å ha lengre skoledager i stedet for lekser. For å få endret på dette må politikerne i Norge endre loven. Kanskje du/dere kan sende et spørsmål til de ulike politiske partiene og be dem svare på hva de mener om det?

Du stilte oss også spørsmål om hva vi tenkte om lekser da vi var barn. Nå har vi ikke spurt alle på kontoret, men de fleste vi har snakket med syntes ikke lekser var så gøy da vi var barn.

Lykke til med prosjektet deres!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv