22. januar 2019
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Skole og privatliv

Vi har fått en oppgave på skolen. I denne oppgaven skal vi skrive ned alt vi spiser i løpet av to døgn. Jeg føler at det er ubehagelig og ønsker ikke å gjøre denne oppgaven. Har læreren rett til å kreve å få vite denne innformasjonen om meg?

Hei!

Du har rett til privatliv. Dette står i barnekonvensjonen.

Du kan lese mer om retten til privatliv på skolen her.

Hvis du synes en oppgave som læreren din gir deg er upassende eller går ut over din rett til privatliv, bør du si fra til læreren. Kanskje du kan få en annen oppgave? Kanskje det løser seg helt greit hvis du spør!

Hvis læreren din ikke er enig med deg, kan du be om hjelp fra foreldrene dine, eller ta opp spørsmålet med rektor eller en annen lærer.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv