27. juni 2020

Skole

Hei, jeg har søkt VGs 2 år et annet sted der hvor jeg må flytte på hybel for å gå på skole. Kan barnevernet nekte det å bare si at jeg ikke er voksen nok? Eller hva kan jeg gjøre?

Hei!

Fra du er 15 bestemmer du selv hvilken utdanning du vil ta, og kan søke på den skolen du vil. Samtidig er det barneverntjenesten som bestemmer hvor du skal bo når de har overtatt omsorgen for deg.

Selv om barnevernet bestemmer til slutt, skal de legge stor vekt på du mener og gjøre det som er best for deg. Det skal også telle tungt at du har en rett til å velge utdanning, og at du får gå på en skole du er motivert for å gå på. Du har rett til utdanning og barnevernet skal tilrettelegge for at du får oppfylt denne retten på best mulig måte.

Du kan ta dette opp med saksbehandleren din igjen. Kanskje kan dere finne en løsning. Du kan spørre om det kunne vært mulig å få hjelpetiltak på hybelen, for eksempel en støttekontakt.

Det viktig å vite at det kan være vanskelig å flytte på hybel, og man får mye ansvar for å gjøre alt selv. Derfor er det lurt å være sikker på at du er klar for det, og eventuelt får nok støtte fra barneverntjenesten. Barnevernet skal gjøre det som er best for deg, og det kan være lurt å lytte til de de sier.

Hvis dere ikke blir enige kan du ta kontakt med Fylkesmannen for å få råd, eller klage til barnvernet. På nettsiden vår kan du lese mer om hvordan du klager til barnevernet.

Du kan også kontakte barnas jurist, som gir gratis rettshjelp til ungdom.

Vi håper dere finner ut av det!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv