16. juni 2020

skole

læreren sier stygge ting til meg som at jeg skal holde kjeft og surre hodet

Hei!

Det du forteller om er ikke greit. Du skal ha det bra på skolen, og de voksne har et spesielt ansvar for at du har det bra. Læreren din skal ikke kalle deg stygge ting.

Om læreren din kaller deg stygge ting, bør du si fra til noen andre voksne så de kan hjelpe deg. Du kan for eksempel si fra til:

  • Foreldrene dine, slik at de kan ta det opp med skolen.
  • En annen lærer på skolen du stoler på
  • Rektor, som har det øverste ansvaret for at alle elevene på skolen har det bra

Når rektor får vite om dette så må han eller hun lage en plan der det står hva skolen skal gjøre for at du skal ha det trygt og godt.

Les mer om retten til et godt skolemiljø på denne siden.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv