15. mai 2020

Skole

Jeg har hørt at hvis læreren ikke kommer og lar elevene vente i 15 min etter timen egt skulle ha startet kan elevene dra hjem. Eller slipper timen eller noe.

Tema: Skole

Hei!

Nei, det finnes ingen regel som sier at dere får fri hvis læreren kommer 15 minutter for sent. Dere kan derfor ikke forlate timen.

Hvis læreren ikke møter opp til timen og dere ikke har fått noen beskjed, bør dere si ifra til rektor eller noen andre i ledelsen på skolen. Både lærere og elever skal komme presis til timen. Det er rektor som har ansvar for å passe på at lærerne kommer når de skal, slik at dere får den undervisningen dere har krav på.

Les mer om dette på denne siden.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv