20. februar 2020

Skole

Jeg er ekstremt sliten av å ha flere innleveringer og prøver på 1 uke. Lærerne gir barna depresjon, dette er helt aktuelt, de bryr seg lite om du sliter psykisk de bomberer oss med lekser heeletiden, og til å bare gå i 9ende så er dette for mye for mange barn, ikke alle takkler dette presset her, de gir oss 2 dager til å bli ferdig med en innlevering på 10 sider, det er ikke rart vi unge ikke får vert med familien. Om vi f.eks er borte 2 dager fra skolen ellernoe så nekter de å fortelle hva de har lært eller repitere det.
Skal det være sånn at man gruer seg til ukedagene starter?

Hei, og takk for spørsmålet ditt!

Skolen og lærerne skal ta hensyn til elevene når de planlegger hvordan de legger opp undervisning, lekser, prøver og oppgaver. 

Skolen må ta hensyn til elevenes rett til hvile og fritid, etter barnekonvensjonen artikkel 31. I tillegg sier opplæringsloven at skolen har plikt til å tilrettelegge undervisningen (også oppgaver, prøver og lekser), og elevene har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Hvis det blir for mye press slik at det går ut over elevenes psykiske helse, er det ikke til elevenes beste. Vi mener at skolen og lærerne bør planlegge disse tingene godt. For eksempel bør lærerne snakke sammen og avtale slik at ikke alle gir store oppgaver samtidig.

Hvis dette er et stort problem på skolen, kan dere ta dette opp med rektor, eventuelt gjennom elevrådet på skolen.

På våre nettsider kan du lese mer om tilpasset opplæring og lekser.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv