20. februar 2020

Skole

Jeg var på skolen og jeg hørte at læreren vår tok mobilen til en elev og for å få den tilbake må foreldrene komme å hente den. Er dette lov? Foreldre har jo masse annet og tenke på en å hente mobilene våre.

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Skolen har ikke lov til å beholde mobiltelefonen din etter skoletid selv om skolen har regelen i et ordensreglement, eller FAU eller elevrådet sier det er greit.

Det er bare foreldre som kan samtykke til at skolen beholder mobiltelefonen etter skoletid.

Skolen kan heller ikke kreve at foreldrene henter mobilen.

Du kan lese mer om dette her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv