19. februar 2020

skole

En i klassen brukte mobilen i friminuttet, læreren sa: jeg gjør akkurat det som passer meg og foreldrene skal hente mobilen din i lærerværelse. Er dette loV?

Hei!

Læreren kan ta telefonen hvis eleven bryter skolens regler om mobilbruk. Men læreren må levere tilbake telefonen når skoledagen er slutt. Skolen kan ikke kreve at foreldre henter mobilen. Vi har skrevet mer om dette på nettsiden vår.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv