14. februar 2020

skole

jeg vil bytte skole og jeg er ikke glad på min skole men jag får ikke lov av foreldrene mine hva kan jeg gjøre?

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Det er foreldrene dine som må søke for deg hvis du vil bytte skole. De må derfor være enige med deg om at det er lurt. Foreldrene dine skal høre på hva du mener og tenker før de bestemmer noe for deg. Det kan derfor være lurt at du snakker ordentlig med foreldrene dine om dette.

Hvis dere søker om å bytte skole, så er det likevel ikke sikkert at du får lov til det. Når dere søker, er det kommunen som bestemmer om du får lov til å bytte skole eller ikke. Hvis den som søker har veldig gode grunner til det, så hender det at en elev får lov til å bytte, men det er altså ikke sikkert at du får lov.

Hvis du ønsker å bytte skole fordi du ikke har det bra på skolen du går på, så er det viktig at du sier ifra om dette til en voksen du stoler på. Det kan være foreldrene dine, en lærer du liker eller helsesykepleier på skolen. Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Skolen og rektor har derfor ansvar for å hjelpe deg så du får det bra på skolen du går på nå.

Vi håper det ordner seg for deg!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv