23. januar 2020

Skole

Hei!
Jeg vet at det er viktig og gå på skole. Opp til 75% liker ikke skole hvorfor? Jeg vet at vi trenger og gå på skole. Hvorfor må man lære? Jeg mener skolene i hele Norge burde og være mere aktive. Det man eneste man gjør på skolen er og bare sitte bak en pult og høre på læreren og skrive. Håper vi kan få mere aktive timer i Norge. 🙂

Tema: Skole

Hei!

Alle barn og ungdommer må gå på skole. Det finnes faste planer som viser hva man må lære på skolen for å forberede elevene på voksenliv og utdanning. Dette må skolene følge.

Elevene skal samtidig ha det fint på skolen, og skolen skal høre på hva elevene mener om skolen og skolehverdagen, og hvordan den kan bli bedre. Du ønsker deg mer aktive timer, dette kan du blant annet ta opp med elevrådet, som kan snakke mer med de voksne på skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv