15. januar 2020

Skole

Hei!

Familien min og jeg skal flytte, jeg vil gå på en ungdomsskole som er 20 min unna men som er i en annen by. Går det an og bytte til den?

Det er jo i samme kommune.

Tema: Skole

Hei!

Elever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest der man bor. Det betyr at når dere flytter, skal du få plass på den skolen som hører til det området du bor i. Dette kalles for nærskolen.

Hvis du ønsker å gå på en annen skole enn nærskolen, kan foreldrene dine søke om dette. De må da søke til kommunen eller til rektor på skolen du ønsker å bytte til. Det er kommunen som bestemmer om du kan få bytte skole eller ikke. Når de behandler søknaden, skal de ta hensyn til dine meninger og din situasjon. Det er likevel slik at kommunen kan bestemme noe annet enn det du ønsker.

Foreldrene dine kan ta kontakt med skolen eller kommunen for mer informasjon og hjelp til å søke.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv