11. oktober 2019

Skole

jeg sliter med engelsk og lærene ber meg om å bli bedere

Tema: Skole

Hei!

Du har rett til å få vurdering underveis i skoleåret fra læreren din. Her skal læreren din både fortelle deg hvordan du ligger an i faget og hva du kan gjøre for å bli bedre. Læreren din bør her gi deg konkrete råd. Du kan lese mer om vurdering her.

Hvis du ikke skjønner underveisvurderingen, bør du si fra til læreren din. Du kan også snakke med kontaktlæreren din om dette. Be gjerne foreldrene dine om hjelp til å snakke med skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv