11. oktober 2019

skole

Er det lov til og gi så my lekser som lærerne gjør?

Tema: Skole

Hei!

Skolen kan gi elevene lekser, slik at elevene kan øve seg på det de har lært på skolen. Du kan lese mer om lekser her.

Leksene skal være tilpasset deg. Hvis du synes du får for mye lekser, kan du si fra til læreren din og foreldrene dine om dette. De kan hjelpe til å vurdere om det er for mye lekser og hva læreren kan gjøre for å tilpasse leksene bedre til deg hvis det trengs.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv