8. oktober 2019

Skole

Har lærerne lov til å si at vi må være igjen på skolen og spise middag og dra på teater med skolen? Skoledagen blir 12 timer lang. Flere har ting de skal på fritiden. Det bryr ikke læreren seg om. Vi har ofte skole til kvelden fordi læreren finner på noe vi skal.

Tema: Skole

Hei!

Skoledagen skal vanligvis være mellom 08.00 og 15.30.

Læreren kan noen ganger ta med elevene på aktiviteter som er utenfor vanlig skoletid, slik som teater eller film, som er nyttig for elevenes læring. Det er vanlig at elevene får avspasere (fri) noen av de vanlige timene når de har brukt fritiden sin på skoleaktiviteter.

Hvis du synes læreren din tar dere med på aktiviteter utenfor skoletiden for ofte, bør du ta det opp med læreren. Snakk også gjerne med foreldrene dine om dette. Hvis det skaper store problemer for deg, er det sikkert mulig å finne en løsning på dette.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv