9. april 2019
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Skole

Jeg lurer på hvilken rett elever har i forhold til bestemmelse av hvordan undervisningen skal foregå. Dette med tanke på elevenes mulighet til å være med på å si i fra hvordan de ønsker at undervisningen skal være. (undervisingsvurdering o.l.)

Hei, og takk for spørsmålet ditt!

Elever har rett til å medvirke når skolen tar valg som berører elevene. Det står i barnekonvensjonen, Grunnloven og opplæringsloven. Det betyr at elevene også skal få si sin mening om undervisningen. Elevene har rett til bli hørt både  om hvordan skolen planlegger undervisningen og om hvordan den fungerer.

Mange barn og ungdom vet selv hvordan de lærer best, og hva som kan være vanskelig på skolen. Det er derfor viktig at lærerne lytter til deres meninger og ønsker, og tilrettelegger undervisningen best mulig.

I reglene om underveisvurdering står det at eleven har rett på en samtale med læreren minst en gang i halvåret, der de diskuterer fremgangen i faget. I tillegg skal eleven få delta aktivt i å vurdere eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling.

Medvirkning skal også skje på gruppenivå. Det vil for eksempel være gjennom elevrådene og skolemiljøutvalg. Elevene skal få tid og mulighet til å jobbe med elevmedvirkning og elevdemokrati.

Håper du fikk svar på spørsmålet ditt!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv