5. april 2019

Skole

Hvorfor kan ikke alle barn i verden få gå på skole når vi har FN og Barnekonvensjonen?

Hei!

Det er et veldig godt spørsmål! Etter barnekonvensjonen har jo alle barn rett til utdanning.

Dessverre er det likevel mange barn i verden som ikke får gå på skole i dag. Det er flere grunner til dette, blant annet fattigdom, krig og konflikter i landene der barna bor.

Det er viktig at de landene som trenger det får hjelp til å bygge opp sin økonomi og sitt skolesystem, slik at alle barn får gå på skole. Dette hjelper både andre land og frivillige organisasjoner til med.

Her kan du for eksempel lese litt om det Redd Barna gjør for å hjelpe flere barn til å gå på skole.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv