15. mars 2019
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Skole

Hei, jeg lurer på om det er lov å gi elever på barneskolen gjensitting etter skoletid?

Tema: Skole

Hei

Takk for at du skriver til oss.

Ja, skolen kan bruke det å sitte igjen som reaksjon på brudd på ordensreglementet. Men, en slik reaksjon skal være beskrevet i skolens ordensreglement.

Skolen skal ha et ordensreglement som sier noe om hva som er greit og ikke er greit å gjøre, og hva som kan skje dersom elever bryter reglementet. Skolen kan bare la elever sitte igjen dersom det står i ordensreglementet at det er en konsekvens av å bryte reglene.

Som elev skal du kunne finne frem til ordenreglemenet. Finner du det ikke på skolens nettside, så be om å få det av lærer eller rektor. Vi har skrevet litt mer mer informasjon om ordensreglement på nettsidene våre.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv