8. mars 2019

Skole

Hei. Jeg bor i xx og går i 9. Klasse. Når jeg begynner på videregående vil jeg på xx skole i xx. Jeg sendte Mail til dem og spurte om de hadde internat eller lignende, de sa de ikke hadde internat men en mulighet var å bo på hybel. Når jeg er 16 har jeg lov til å bo alene på hybel da?

Hei, fint at du skriver til oss.

Hvis du skal flytte hjemmefra før du er 18 år må foreldrene dine være enige i det. Du kan lese mer om dette temaet på våre nettsider. der kan du også lese om hvem som har ansvaret for å betale husleie osv.

Lenke til informasjon om å flytte hjemmefra

Vi har tatt bort navnet på bosted og skole fra spørsmålet ditt, slik at ingen skal kunne kjenne deg igjen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv