6. februar 2019

skole

jeg synes det er dritt kjedelig og gå på skolen og jeg klarer ikke å konsentrere meg i noen timer. jeg synes det er for mange lekser og for mange prøver og tentamener hele tiden.

Tema: Skole

Hei, vi skjønner at skolen kan virke kjedelig.

Har du forsøkt å si i fra til skolen? Det kan hende at skolen kan tilrettelegge sånn at det blir litt lettere! Læreren skal tilpasse opplæringen slik at den passer for ulike elever. Det kan for eksempel være å få bruke andre arbeidsmåter, oppgaver eller lekser. På nettsiden vår kan du lese mer om tilpasset opplæring. 

Det kan også hjelpe hvis du prøver å holde fokus og gjøre de oppgavene du har fått utdelt. Hvis du får til noe på skolen eller føler at du mestrer noe blir alt mye gøyere og du får mer lyst til å jobbe. Hvis du holder konsentrasjonen og prøver så godt du kan, kan det hende at du mestrer det og det blir mye morsommere.  Når det gjelder lekser og prøver kan du si ifra til læreren at du synes det blir litt mye eller du kan prøve å gjøre det om til noe gøy. Du kan jobbe og øve med venner. Da kan dere kanskje hjelpe hverandre med å øve og å holde konsentrasjonen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv