25. januar 2019

Skole

Kan vikarer sette karakter

Hei!

Det er vanligvis faglæreren som skal sette karakteren deres, men om dere har vikar for faglærer kan vikaren også sette karakterer.

Dersom det er snakk om en halvårsvurdering, sånn som dere får til jul eller sommeren, så har rektor et særlig ansvar for å følge med på at karakteren er satt på riktig måte. Om rektor er i tvil om dette kan rektor be om at læreren din gjør en ny vurdering før karakteren bestemmes.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

Spørsmålsarkiv