17. januar 2019

skole

vi kastet snøball på et tre og alle guttene i klassen måte ut 1 etter 1 så snakke hun om du hadde tokke gode valg ute. Når det var jentene gikk alle jentene sammen med læreren og vi spurte koffer? og hun sa dere tulle litt mer i timene så derfor får dere dårligere behandlet. bare for vi tullet litt betyr det at hun ska behandlet med dårligere då???

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Det er litt vanskelig for oss å skjønne nøyaktig hva som har skjedd. I utgangspunktet er det slik at man skal bli behandlet likt på skolen, men lærere har mye og god erfaring i å håndtere ulike ting som skjer på skolen. Ofte må de bruke ulike løsninger til ulike elever, og det er helt lov.

Vi klarer ikke å se at læreren har gjort noe galt ved å prate med guttene én og én og jentene samlet, men om dere har opplevd det som urettferdig må dere ta det opp med læreren en gang til.

Blir det vanskelig, så kan du ta det opp med en annen lærer du stoler på eller rektor på skolen. Du kan også få hjelp av foreldrene dine til å gjøre dette.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv