15. januar 2019

skole

lærer av meg nekter meg å dra på skole tur hun sa til forelderene mine at jeg ikke kan være med for det er for styr og ha meg med og vis det kjer noe med meg så må de hente meg

Tema: Skole

Hei og takk for at du skriver til Barneombudet!

Skolen kan ikke nekte deg å være med på skoletur med den begrunnelsen at det er for vanskelig å ha deg med. Skolen må legge til rette for at alle skal kunne være med på klassetur.

Skolen kan imidlertid noen ganger ha grunner til å nekte noen elever å være med på en tur, men da skal det individuelle og helt spesielle grunner til. Skolen skal i så fall gi deg en begrunnelse for hvorfor du ikke får være med. Dersom du mener denne begrunnelsen er feil, anbefaler vi at du sender en klage til rektor med kopi til fylkesmannen i fylket du bor i.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv