10. januar 2019

skole

lærer lar meg ikke gå på do fordi hun mener det vi holdt på med var såpass viktig at hun mente jeg måtte holde meg. selv om jeg viste rettghetene mine såble hun rasende, hva kan jeg gjøre?

Tema: Skole

Hei, og takk for spørsmålet ditt!

Læreren har ansvar for å passe på at elevene lærer det de skal og er til stede i timene. Hvis mange går på do i timen kan det fort bli uro, og elevene vil miste undervisning. Det kan derfor være lurt at læreren minner elevene på at de går på do før timen.

Men dersom en elev likevel har behov for å gå på do i timen, så bør læreren gi lov til det.

Hvis læreren har blitt rasende for at du måtte på do i timen, så vil vi foreslå at du snakker med læreren din om dette. Du kan også be foreldrene dine om hjelp for å ta det opp med henne.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv