5. desember 2018

Skole

vi er 22 av 26 elever som ble sendt ut av klassen grunnet vi ikke så en film, og prioriterte en samf prøve istede…

vi ble kaldt ubrukelige og han mente vi ikke var verdt å sitte i klassen med de som hadde sett den

er dette greit?

Tema: Skole

Hei!

Det er ikke greit at læreren kaller dere ubrukelige, men læreren legger opp undervisningen, og da skal elevene følge den planen som læreren har lagt for den timen. Dere elever har rett til å si deres mening og bli hørt om undervisningen, men det er læreren som bestemmer til slutt.

Vi anbefaler at dere beskriver hendelsen for rektor på skolen. Det er til syvende og sist han eller hun som er ansvarlige for det som skjer på skolen og kan snakke med både læreren og dere om det som skjedde.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv