3. desember 2018

skole

hvordan kan jeg bytte til en skole som er i kommunen min og hvem skal jeg snakke til om å bytte skole

Tema: Skole

Hei!

Du har rett til å gå på din nærskole i kommunen du bor i. Nærskolen er vanligvis den skolen som ligger nærmest der du bor.

Elever kan normalt ikke kreve å få bytte til en annen skole i kommunen. Men foreldrene dine kan likevel søke om dette. Det er kommunen som da bestemmer om du kan få bytte skole eller ikke.

Du må derfor snakke med foreldrene dine hvis du ønsker å bytte til en annen skole i kommunen. Hvis de også ønsker at du skal bytte skole, kan de ta kontakt med rektor på den skolen du går på nå for å få hjelp til å søke.

Du skriver ikke noe om hvorfor du ønsker å bytte skole. Men hvis det er fordi noe ikke er bra på skolen du går på nå, så bør du og foreldrene dine også si fra til rektor om dette. Du har rett til å ha det bra på skolen, og rektor har ansvar for å sørge for at du har det bra.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv