3. desember 2018

skole

hvem bestemmer på skolen??

Hei!

Det er flere som bestemmer på skolen din. Lærerne bestemmer ganske mange ting om undervisningen og hvordan det skal være i klasserommet for eksempel.

Dere som er elever skal bli hørt. Det dere sier skal bli lyttet til og de voksne skal legge vekt på det.

Sjefen på skolen er rektor, og til syvende og sist er det han eller hun som er ansvarlig. Dersom du er misfornøyd med noe kan du derfor si ifra til rektor.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv