26. november 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Skole

Har en lærer lov til å slå elever jeg og en venn liker å kødde med læreren så vi dytter han og han tok nesten kvelertak på meg og la meg I bakken

Hei!

Takk for at du skriver til oss.

En lærer har ikke lov å slå eller ta kvelertak på elever. Det er ikke lov å bruke tvang eller makt på elever. Det eneste unntaket er hvis en elev kan skade seg selv eller andre. Læreren har lov å forsvare seg selv, og passe på at andre ikke blir skadet. Da kan det noen ganger hende at læreren må gripe inn, holde en elev fast eller lignende.

Hvis dere har dyttet læreren har læreren lov å forsvare seg. Men læreren kan ikke gjøre mer enn det som er nødvendig for å få dere til å slutte.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, uten å bli utsatt for vold eller krenkelser. Dette gjelder også krenkelser fra lærere. Rektor har ansvar for at alle har det bra, og må sette inn tiltak hvis en lærer krenker elever. Vi anbefaler at dere tar dette opp med rektor.

Håper dette svaret var til hjelp!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv