16. november 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Skole

Hei! noen på skolen spurte læreren min hvor en av eleven var, da tok læreren opp mobilen og sa høyt at eleven var syk har han lov å si dette? Hvilke låver er det på dette med hor mye læreren kan si om hvor og hvorfor en elev er borte fra skole? Mvh. Jente 13 år

Hei!

Så fint at du spør oss om hva en lærer kan fortelle om en elev til andre.

Hovedregelen er at en lærer ikke kan fortelle andre om ting som er personlig for eleven. Reglene om det står i en lov som heter forvaltningsloven og kalles taushetsplikt.

Helseopplysninger er personlige opplysninger som en lærer som hovedregel ikke skal fortelle til andre. Men det er lov å fortelle det dersom foreldrene til eleven sier det er greit. Det kalles samtykke.

Dersom du mener at læreren din har fortalt ting til andre som han ikke har lov å fortelle, så kan du si ifra til rektor om det. Det er rektor som har ansvaret for å passe på at alle lærerne kjenner til reglene om taushetsplikt, og at de følger dem.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv