9. november 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Skole

Har læreren lov å si karakteren min høyt foran klassen? Dette skjedde når hun kjeftet på meg og tok opp hvordan jeg lå an og tallet på karakteren min mens alle hørte på. Det skjedde bare med meg og jeg ble veldig sinna men sa ikke noe tilbake

Hei og takk for at du skriver til Barneombudet.

Lærere har det som heter taushetsplikt, og har ikke lov å fortelle til andre hvilken karakter du har fått. Det læreren din gjør er derfor ikke greit. Den som bryter taushetsplikten kan faktisk straffes med bøter eller fengsel.

Rektor har ansvar for at de ansatte de følger reglene som gjelder om taushetsplikt. Vi vil anbefale at du og dine foreldre tar dette opp med rektor på skolen. Rektor må si fra til læreren om at det han eller hun gjør ikke er greit.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv