9. november 2018

Skole

Ok så skolen vår har en safe i hver klasserom og en safe koster 10 000kr. Det ble mer enn 80 000kr brukt på nye safer nå i høst siden to ungdommerskoler er slått sammen. Kontakt læreren vår sa først at alle måtte levere den inn hvis ikke fikk vi annmerkning men etter at over halve klassen nektet tok læreren vår opp på et møte og da ble de enige om at de ikke kan tvinge oss til å legge telefon i safen men når vi har vikar i dag så var det sånn at hvis vi ikke leverte telefon fikk vi ikke sitte i lag den gjengen som vi er på 5. Jeg har lest over alt i alt som heter lover men kan ikke finne noen plass at de kan tvinge oss til å legge telefon i en safe.

Hei,

Skolen kan bestemme i ordensreglementet at elevene ikke skal bruke mobiltelefoner i skoletiden. Skolen også kan be dere om å legge mobiltelefonene deres i safen. Da har skolen ansvar for at det ikke skjer noe med mobilene og dere skal få dem igjen på slutten av skoledagen.

Dere kan si at dere heller vil ha mobiltelefonen i sekken, så lenge den ikke brukes i strid med det skolen har bestemt i ordensreglementet, er dette ok. Så lenge dere ikke bruker telefonen i strid med ordensreglementet kan ikke lærerne gi dere anmerkninger eller bestemme at dere ikke får sitte sammen.

Dersom du bruker mobiltelefonen på en måte som er i strid  med ordensreglementet kan læreren din ta mobiltelefonen din for resten av timen, evt. dobbeltimen. Skolen kan ikke ta mobiltelefonen og kreve at foreldrene dine kommer og henter den etter skoletid.

Vi har mer informasjon om lover og regler som gjelder for mobilbruk i skolen på våre nettsider. Du kan lese mer der.

Lenke til side om mobilbruk i skolen generelt

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv