15. mai 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Skole

Har skolen lov til å dele klassen inn etter hvor flinke de er?

Tema: Skole

Hei!

Så bra at du spør oss om skolen kan dele klassene etter hvor flinke elevene er. Nei, skolen har ikke lov til å dele klassen som en fast ordning.

Men skolen har lov til å lage grupper av og til. Men da må de alltid tenkte på om dette er det som er best for barna. Det står i barnekonvensjonen.

Alle elever har rett til å tilhøre en klasse, og føle at de hører til.

Dersom skolen din deler klassen på en måte som ikke er bra for deg, så kan du be mamma eller pappa om å klage til rektor. Dersom ikke rektor er enig med dere, så kan dere klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen er den som skal passe på at skolen følger de lover og regler som gjelder.

Her finner dere enda flere råd: Organisering av klasser

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

Spørsmålsarkiv