9. april 2018

Skole

Må mann ha studenter?

Hei,

Vi er litt usikre på spørsmålet ditt, men vi tror du spør oss om skolen du går på må ha studenter i praksis.

Vi vet at det er obligatorisk for lærerstudenter å være ute i praksis. Det er skolen studentene går på som skal finne praksisplasser for studentene. Når dere har praksisstudenter skal det alltid være en lærer tilstede. Studentene ikke kan være vikar hvis læreren deres er syk.

Vi er litt usikre på om noen skoler eller klasser kan nekte å ta i mot praksisstudenter. Vi synes derfor du skal snakke med rektor eller læreren din om dette.

Du kan også ta dette opp med elevrådet eller rektor på skolen.

Har du noen andre spørsmål til dette temaet, så ta kontakt med oss igjen.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv