20. mars 2018

Skole

Hei! Jeg går på ungdomsskolen. Jeg har akkurat fylt 16 år, derfor lurer jeg på om jeg kan skrive melding selv til skolen om jeg har vært syk. Jeg er jo helsemyndig. Så kan jeg skrive melding selv?

Tema: Skole

Hei,

På skolen er det opplæringsloven som gjelder. Det er noen ting du kan bestemme selv, men det gjelder ikke dette.

Selv om du er helserettslig myndig har du derfor ikke mulighet til å skrive dine egne meldinger før du er 18 år.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv