15. november 2017
Dette spørsmålet og svaret er over 2 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Skole

hvis en i en klasse er mørk i huden å læreren er rasist kan man anmelde dem

Hei!

Så bra at du er bryr deg om hvordan de andre på skolen har det, og vil sette en stopper for at andre blir utsatt for rasisme.

Ingen elever skal bli utsatt for rasisme fra læreren sin. Skolen skal ha nulltoleranse mot rasisme. Skolen har det vi kaller en aktivitetsplikt som betyr at de gjøre noe om du forteller dem at det er en elev som blir utsatt for rasisme. Skolen skal ta tak i dette med en gang.

Om du opplever at en av lærerne dine er rasistisk bør du derfor si fra til rektor eller en av de andre voksne på skolen om dette.

Du kan lese mer om reglene om mobbing her, dette gjelder også for rasisme: retten til et trygt skolemiljø.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv