18. oktober 2018

Skjønner ikke?

Kan barnevernet bare slutte å blande dere inn i livet mitt, jeg orker ikke lengre. Barnevernet prøver å hjelpe men påfører meg bare mye mye mer stress.

Tema: Barnevern

Hei og takk for at du tar kontakt!

Du har rett til å bli hørt og si hva du mener til de voksne som skal bestemme over deg. Det gjelder også når du snakker med de som jobber i barnevernet. De skal høre på det du forteller dem og legge vekt på det du mener når de skal bestemme noe.

Snak med saksbehandleren din og fortell ham eller henne hvorfor du blir stresset av hjelpen de prøver å gi deg. Barnevernet må gjøre det som er best for deg, og de må derfor høre på deg og ta det du sier på alvor. Det er ikke sikkert de kan bestemme det slik du vil, men da må de fortelle og forklare deg hvorfor de ikke kan gjøre hva du vil. Du kan lese mer om din rett til å bli hørt i barnevernet her.

Noen ganger kan det også være lurt å få hjelp av noen andre voksne enn de som arbeider med saken din. Du kan for eksempel ta kontakt med Barnas jurist, som kan veilede deg i hvordan du kan gå fram for å få fram dine meninger i møtet med barnevernet.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv