22. mai 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

skilte foreldre

kan jeg nekte å dra til pappa når han ikke har foreldrerett?

Tema: Samvær

Hei!

Det står i en lov om heter barneloven at både barn og foreldre har rett til å få være sammen. Det gjelder selv om en forelder ikke har foreldreansvar. Det er fordi en mener det er bra for barna og foreldre å bli kjent med hverandre.

Hvor mye en skal være på besøk kommer an på hva som er best for barnet. Som regel har foreldrene laget en avtale om samvær, og som de følger. Men etter hvert som barnet blir eldre, så kan det være best for barnet å få en ny avtale. Det kan være at noe som fungerer når barnet for eksempel er 10 år ikke fungerer like godt når barnet blir eldre. Det er også sånn at barn skal få være med å bestemme mer etter hvert som de blir eldre. Fra barnet er 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener om hvor det vil bo og hvor ofte han/hun vil ha samvær med den andre forelderen. Her kan du lese mer om barns rett til å bli hørt og om at avtaler om samvær kan endres.

Dersom du ikke har lyst å være så mye hos faren din som du er nå, så kan du prøve å prate om det med foreldrene dine. Vi har laget noen råd som kan være til hjelp: Den vanskelige samtalen. Hvis dere ikke klarer å bli enige om noen ny samværsavtale, kan dere ta kontakt med familievernkontoret.  Familievernkontoret kan hjelpe familier til å bli enige.

Dersom du ikke vil dra fordi du ikke har det bra når du er der, så er det viktig at du sier ifra om det slik at du kan få hjelp. Da kan du ringe til Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv