20. desember 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Skilsmisse

Jeg bor nå ca 50/50 hos mamma og pappa. Jeg trives ikke så godt hos mamma. Hvordan er reglene for boforholdene angående skilte foreldre?

Hei!

Frem til du er 18 år er det foreldrene dine som bestemmer hvor du skal bo, og hvor mye du skal være hos hver av dem. Men foreldrene dine har ansvar for å passe på at de har en avtale som er god for deg. De kan også endre på avtalen de har laget hvis de begge er enige om det.

Selv om det er foreldrene dine som bestemmer, så skal de høre på hva du selv mener og vil. Jo eldre du blir, jo mer skal de legge vekt på din mening. Siden du er 16 år, bør din mening ha mye å si.

Hvis du ikke trives med å bo 50/50 slik du gjør nå, bør du derfor snakke med foreldrene dine om dette. Det er viktig at du sier ifra om hvordan du har det, hva du tenker og hva du ønsker. Mange synes det kan være vanskelig å snakke om dette. Vi har laget noen tips til hvordan du kan ta en sånn samtale her.

Dere kan også få hjelp på familievernkontoret. De kan hjelpe foreldre med å lage en ny avtale, og løse utfordringer i familien. Du kan selv være med til familievernkontoret hvis foreldrene dine synes det er greit.

Vi har skrevet mer om hvordan endre en avtale om bosted og samvær på denne siden.

Vi håper det løser seg!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv