5. februar 2019
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

selvtillit

hei, jeg har veldig dårlig selvtillit og lurer på hvordan jeg kan få mer/bedere selvtillit.

Hei!

Vi hos Barneombudet er best til å svare på spørsmål om barns rettigheter. Det er andre enn oss som er bedre til å svare på spørsmål om selvtillit.

Det kan hjelpe å snakke med noen voksne om hvorfor du har dårlig selvtillit og hva som kan gjøres. Det kan være helsesykepleier (helsesøster), en lærer eller en i familien. Det å prate kan være en hjelp i seg selv, og de kan gi deg noen gode råd.

Du kan også ta kontakt med ung.no eller Mental helse hjelpetelefonen.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv