5. februar 2019

selvtillit

hei, jeg har veldig dårlig selvtillit og lurer på hvordan jeg kan få mer/bedere selvtillit.

Hei!

Vi hos Barneombudet er best til å svare på spørsmål om barns rettigheter. Det er andre enn oss som er bedre til å svare på spørsmål om selvtillit.

Det kan hjelpe å snakke med noen voksne om hvorfor du har dårlig selvtillit og hva som kan gjøres. Det kan være helsesykepleier (helsesøster), en lærer eller en i familien. Det å prate kan være en hjelp i seg selv, og de kan gi deg noen gode råd.

Du kan også ta kontakt med ung.no eller Mental helse hjelpetelefonen.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv