20. mai 2020

Selvskading

Viss jeg forteller til helsesøster at jeg hsr kuttet meg gjeller da tisetsplukten

Hei og takk for at du skriver til oss!

Helsesykepleier (helsesøster) har taushetsplikt. Samtidig har foreldre krav på informasjon når du er under 16 år. Det betyr ikke at de må ha informasjon hver gang du har vært hos helsesykepleier.

Barn som har fylt 12 år skal selv kunne være med å bestemme hvilken informasjon som skal gis til foreldre.

Helsesykepleier skal respektere at du ikke ønsker å fortelle alt til foreldrene dine. Du kan derfor be om at helsesykepleier ikke gir informasjon til foreldrene dine. Men i noen tilfeller kan helsesykepleier mene at det er nødvendig å si fra likevel. Helsesykepleier må snakke med foreldrene dine hvis han eller hun:

  • mener foreldrene dine trenger informasjon for å vite hvordan helsen din er.
  • mener foreldrene dine trenger informasjon for å kunne ta vare på deg.
  • mener det er best for deg.

Hvis du er usikker på om helsesykepleier må si noe videre til foreldrene dine, om om det du forteller, så spør ham eller henne om det. Du kan jo formulere det som et generelt spørsmål, for eksempel: «Hvis noen forteller deg om selvskading, for eksempel kutting, må du si det til foreldrene da?» På den måten får du vite hvordan helsesykepleier tenker om det du forteller, og om eller eventuelt hvordan informasjon kan gis til foreldre.

Vi tror det er det er lurt at du snakker med helsesykepleier om at du har kuttet deg. Det finnes også gode chatte og samtaletjenester om du har behov for å snakke med noen anonymt, for eksempel: Kors på halsen, Si det med ord og SnakkLitt. Her kan du fortelle hvordan du har det og få råd om hva du kan gjøre om du ønsker det.

Vi håper du snart får det bedre!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv