26. april 2019

Selvmord

Hei. Hvis noen ønsker å ta livet sitt å skolen finner ut av det. Hva skjer da?

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Når man tenker sånne tanker er det viktig å få hjelp og finne noen å snakke med. Mental Helses hjelpetelefon på 116 123 er veldig vant til å prate med personer som tenker på dette.

Skolen skal lære barn og unge å håndtere livet og hjelpe dem. Ansatte på skolen kan spørre ved bekymring og bidra til å skaffe hjelp utenfra når det er nødvendig. Mange lærere ønsker å hjelpe.

Skolen kan snakke med andre som har ansvar for slike ting, som foreldre og psykologtjenester når saken er alvorlig og de er redd for at en skal ta livet av seg.

Mange som har det vondt vil ikke dele dette med noen rundt seg. Når man strever, er det heller ikke sikkert andre personer rundt legger merke til det. Kanskje vet ikke venner, familie eller lærere så mye om hvordan en har det. Det kan være mange grunner til at en ønsker å holde vonde ting for seg selv. Men noen ganger kan det være lurt å snakke om det som er vondt med noen man stoler på.

Ung.no har en side om det å snakke med noen når man trenger det.

Vi håper du får hjelp til å få det bedre.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv