28. januar 2019

Selvbevisst på mat

Hei, ei er veldig selvbevisst på maten ei spise. Ei lika ikkje i det mest av grønnsaker, men har lyst å prøve. ,men får det ikkje til. Ei hata spesielle teksturer som f.eks løk, og andre. Er dette normalt?

Hei,

Vi hos Barneombudet svarer først og fremst på spørsmål som handler om barns rettigheter. Vi har dessverre ikke så god kjenneskap til temaer som handler om helse og kosthold.

Vi vil likevel anbefale deg å ta kontakt med helsesykepleier på skolen. Hun eller han vil da kunne veilede deg videre om de mener det er nødvendig.

Du kan også sende spørsmålet ditt inn til ung.no. De svarer også på spørsmål som handler om mat og kosthold.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv