9. januar 2019
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Sekker

Har skolen (en i ledelsen) lov til å gå gjennom det du har i sekken din?

Hei!

Hovedregelen er at skolen ikke har lov til å gå i sekken din uten at du har gitt lov til det. Det er fordi du har rett til privatliv, også på skolen.

Det finnes likevel noen unntak fra dette, der andre hensyn må gå foran hensynet til privatliv. Det er i situasjoner der det oppstår alvorlig fare for liv og helse.

Læreren kan derfor gå i sekken din dersom det er mistanke om alvorlig fare for skade på liv eller helse. Dette kan for eksempel være om en elev har med seg kniv eller narkotika på skolen. Læreren kan gå i sekken eller i lommene for å hindre at eleven skader seg selv, og for å beskytte andre.

På våre nettsider har vi skrevet mer om privatliv på skolen. Her kan du lese mer om hva reglene sier, og hvilke unntak som finnes.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv